Baggrund

 

I 2007 indgik Kulturministeriet og Kulturregion Vadehavet, bestående af de fire vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde, et kulturelt samarbejde omkring Kulturaftale Vadehavet. Inspireret af ”Springflod”, et kulturelt pionerprojekt langs Vadehavet afviklet2006, besluttede kulturregionen at lade Vadehavets unikke kultur og natur fortolke og tematisere af den nyskabende samtidskunst og lade dette komme til udtryk i en Vadehavsfestival, med afvikling hvert andet år.
Vadehavsfestival 2008 var starten på et berigende samarbejde på tværs af de fire kommuner og har på blandt andet aktør- og institutionsniveau rodfæstet sig som en både betydelig og væsentlig kulturbegivenhed. En kulturbegivenhed af høj prioritet, da festivalen sætter fokus på egnens helt særlige værdier og overordnet medvirker til at styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet.
Vadehavsfestivalen afvikles i hele vadehavsområdet - fra Varde i nord til Tønder i syd og finansieres af Kulturregion Vadehavet, Kulturministeriet, fonde og sponsorer.

Arrangørkreds

Festivalen tilrettelægges og planlægges i samarbejde med de fire vadehavskommuner Tønder, Varde, Esbjerg og Fanø, regionens kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner samt aktive kulturudøvere.

 

Samarbejdspartnere

Vadehavsfestival 2012 er et samarbejde mellem:

Kulturministeriet

Varde Kommune
Fanø Kommune
Esbjerg Kommune

Tønder Kommune